Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach publikujemy wyrok skazujący Damiana Suchorowskiego (ur. 1978 r.), oskarżonego o szereg czynów z art. 286 k.k., art. 284 k.k., art. 278 k.k., 279 k.k. Oskarżony został uznany za winnego.