Decyzją Sądu Rejonowego w Gliwicach publikujemy wyrok skazujący Bogdana Nieberta (ur. 1990 r.), oskarżonego o czyny z art. 278 § 1 kodeksu karnego. Oskarżony został uznany za winnego.