Rozwój technologii informatycznych ma wpływ także na postęp w technice zabezpieczania śladów kryminalistycznych, niezbędny dla skutecznego przeciwdziałania przestępczości. Zmiany są tak błyskawiczne, że nowe pokolenie policjantów nie rozpoznaje już sprzętów używanych przez swoich „nauczycieli”, dlatego kierownik gliwickiego pionu techniki kryminalistycznej tworzy kącik historyczny.