Gliwicka policja współpracuje ze szkołami średnimi i organizuje spotkania z jej uczniami. Ostatnio zaproszono klasy mundurowe o profilu policyjnym i wojskowym z Gliwic i Knurowa. Spotkanie odbyło się wczoraj na terenie Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. W trakcie zajęć, prowadzący - psychologowie, pedagodzy i terapeuci - skupili się na tematach związanych z przemocą, cyberprzemocą oraz mową nienawiści.