Niemal we wszystkich sklepach nie ma cukru, ludzie wykupili praktycznie całe dostawy.