Osoby niesłyszące lub nieme, nadal borykają się z wieloma trudnościami w codziennym życiu. Największą trudność sprawia im zapewne komunikowanie się z innymi osobami, które nie porozumiewają się językiem migowym.