Już od 1 lipca 2019 roku maturzyści i studenci, pochodzący ze wsi i ubogich rodzin, będą mieli możliwość składania wniosków o stypendia pomostowe. Kiedyś były one realizowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, obecnie udziela ich Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Maturzyści mają otrzymać aż 600 stypendiów. Komu dokładnie przysługuje ta zapomoga finansowa?

Kto dostanie stypendium pomostowe?

W pierwszym roku studiów świadczona ma być pomoc rozłożona na 10 miesięcznych rat po 500 złdotyczy to również studentów II, III i IV roku. Program obejmuje również wsparcie finansowe na stypendia językowe, wyjazd na zagraniczną uczelnię, granty doktoranckie oraz staże zagraniczne. 

W jaki sposób otrzymać stypendium pomostowe? Na maturze trzeba uzyskać konkretną liczbę punktów i zostać przyjętym na I rok studiów stacjonarnych w polskiej uczelni. W przypadku studentów wyższych roczników, muszą oni osiągnąć średnią co najmniej 4,0. 

Kolejnym warunkiem jest miejsce zamieszkania. Maturzyści i studenci muszą mieszkać na wsi lub w małym mieście do 20 tys. mieszkańców oraz pochodzić z ubogiej rodziny, w której dochód miesięczny nie przekracza 1688 zł brutto na osobę. 

To nie koniec warunków. Trzeba pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR lub być członkiem rodziny wielodzietnej. Pomoc finansowa jest świadczona również dla wychowanków rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka. Stypendium pomostowe przysługuje też osobom, które są uczestnikami finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub uzyskały rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w tym programie.

Wnioski należy składać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl do 14 sierpnia 2019 roku.